Betrokken van ontwerp tot oplevering

Ideeën en Plannen

U kunt bij ons altijd terecht voor een oriënterend gesprek op kantoor of bij u thuis, natuurlijk geheel vrijblijvend. Een goede kennismaking vinden wij belangrijk.
We zullen uw ideeën en plannen bespreken met de te nemen stappen die horen bij het bouwproces en uitleggen hoe wij te werk gaan. Op basis van deze kennismaking kunnen wij u een opgave doen van het honorarium voor onze werkzaamheden rondom de realisatie van uw plannen.Ontwerp

Daarna stellen we samen aan de hand van uw wensen een "Programma van eisen" op. Dit vormt de leidraad voor het gehele traject. Uiteraard hoort bij deze stap ook het maken van schetsen van uw bouw of verbouwplan, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de vormgeving, de indelingsmogelijkheden, de ruimtelijkheid, de daglichtbeleving en de materiaalkeuzes. Meerdere malen zullen we alles aan u terugkoppelen om zo tot een helder en passend ontwerp te komen.Uitwerken

In deze stap worden er definitieve ontwerp- en bestektekeningen gemaakt en afhankelijk van de schaal van het bouwplan verzorgen we de vereiste aanvraag van de omgevingsvergunning. In sommige gevallen is een verbouwing, of bijgebouw vergunningvrij. Wilt u weten welke vergunning u nodig heeft kijk dan op: omgevingsloket.nl.
Met het maken van de definitieve tekeningen worden alle idee├źn en wensen uit het voorlopig ontwerp omgezet in bouwtekeningen en eventueel in een technische omschrijving.

Bouwtekeningen

De bouwtekeningen zijn van verschillende schalen en detailniveaus. Deze tekeningen worden onder andere gebruikt voor de aanvraag omgevingsvergunning en een offerte bij aannemers.

Technische omschrijving

In een technische omschrijving komen de uitvoeringsvoorwaarden en een uitvoerige beschrijving van de gekozen materialen en werkzaamheden. Deze omschrijving wordt samen met de bouwtekeningen gebruikt voor de aanvraag van een offerte bij aannemers.

Prijs en contractvorming

De bouwkundige tekeningen en de technische omschrijving gelden als uitgangspunt voor de offerte van de aannemer(s). En wanneer de prijs van een van de aannemers naar wens is sluit u met hem een aannemingsovereenkomst. Met daarin een nauwkeurige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de materialen, de planning en natuurlijk de kosten.
Uiteraard kunnen wij u bij het gehele traject begeleiden.

Bouwen

Wanneer alle afspraken duidelijk zijn kunt u starten met de bouw of de verbouwing.

Projectbegeleiding

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het werk begeleiden wij de werkzaamheden aan de hand van werkbesprekingen met aannemer en installateurs en daarnaast een aantal bouwvergaderingen. In de bouwvergaderingen bespreken we samen met u en de aannemer het werk en worden er beslissingen genomen over eventueel meer- en minderwerk.
Bij een kleinschalig project is het advies meer informeel en zal veelal een telefonisch contact voldoende zijn om een bouwkundig probleem te bespreken. De exacte invulling stemmen wij met u af.

Oplevering

Als de uitvoering is afgerond en het project kan worden opgeleverd adviseren wij u om samen met ons en de aannemer het werk na te lopen. Mochten er dan gebreken worden vastgesteld, kunnen we samen duidelijke afspraken maken om deze te verhelpen.
We staan garant voor een kostenbewust en interactief proces. Met uw keuze voor Hans Michels bouwkundig teken- en adviesbureau krijgt u een helder en uniek ontwerp op maat. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.